Hjärnan – din hårddisk

Balans mellan hjärna & kropp

Hur fungerar min hjärna, kan jag träna den
som min kropp, hur ger jag den näring

DIN HJÄRNA

Hjärnan – vår hårddisk

Hjärnan är den mest avancerade delen på hela människokroppen. Den styr allt vi gör och allt vi säger. Hjärnan är som kroppens huvudkontor, där beslut fattas och kommunikation med övriga delar av kroppen sker. Hjärnan är delaktig i det mesta som vi känner och upplever. Det är tack vare den som vi har ett medvetande, kan komma ihåg saker, kan tänka och har en egen unik personlighet. Mycket av det som rör hjärnan är fortfarande ett mysterium för forskarna. Detta beror till stor del på att det är svårt att forska på hjärnan. De flesta studier som gjorts på hjärnan har gjorts på möss eller andra djur, eller på människor i de fall då det funnits en bakomliggande sjukdom eller skada som möjliggjort detta.